Pomoc Regulamin Przełącz interfejs

Zaloguj
O programie
×

Regulamin serwisu konsultacji przestrzennych kMAP.pl

 

Definicje

Administrator danych osobowych - Operator systemu kMAP, Geofabryka Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Prosta 19/5. 87-100 Toruń, NIP: 956-231-02-42.

Organizacja - podmiot publiczny, któremu udostępniony jest serwis kMAP.

Operator systemu - podmiot świadczący na rzecz Fundacji Stabilo usługę technicznego utrzymania i dostępności Serwisu.

Użytkownik publiczny - każda osoba korzystająca z funkcjonalności serwisu kMAP.pl, zarówno jako użytkownik anonimowy jak i po zalogowaniu do swojego konta.

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Serwis konsultacji przestrzennych kMAP.pl (zwany dalej Serwisem) prowadzi Fundacja Stabilo z siedzibą w Toruniu 87-100 Toruń, Fosa Staromiejska 30/6. Oprogramowanie uruchomione jest na licencji dostarczonej przez Geofabryka Sp. z o.o., która jest także Operatorem systemu.

1.2. Realizacja konsultacji przestrzennych, w których wykorzystywany jest serwis kMAP.pl, odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu.

1.3. Do korzystania Serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu. Do rejestracji użytkownika wymagane jest konto poczty elektronicznej (adres email), które musi należeć do użytkownika rejestrującego się w Serwisie. W celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie" oraz włączoną obsługę JavaScript.

1.4. Wszystkie elementy architektury Serwisu (w tym baza danych) zainstalowane są w ośrodku przetwarzania danych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2. Dostępne usługi

W serwisie konsultacji przestrzennych, Użytkownik publiczny może skorzystać z następujących usług:

2.1. Zgłoszenie potrzeby

2.1.1. Potrzeby to głos Użytkownika publicznego w dowolnej sprawie dotyczącej przestrzeni Organizacji. Potrzebę można zgłosić w każdej chwili, dla dowolnego miejsca w Organizacji. Zgłoszona potrzeba zostanie dodana do mapy po sprawdzeniu jej treści przez Moderatora.

2.1.2. Inni użytkownicy mogą dokonywać oceny potrzeb za pomocą narzędzi komentowania, polubienia itp.

2.2. Udział w konsultacjach

2.2.1 Organizacja może podejmować szereg działań, podczas których zachęca lokalną społeczność do współdecydowania o zmianach w jej przestrzeni. W zależności od decyzji Organizacji, użytkownik w danej konsultacji ma możliwość wyrażenia swojego zdania, poprzez uczestnictwo w jednej z form konsultacji: opinii, geonakiecie, przygotowaniu formularza wniosku lub uwagi. Za formę oraz opis konsultacji odpowiada Organizacja.

2.2.2. Inni użytkownicy mogą dokonywać oceny wybranych form konsultacji i zgłoszonych w ich ramach treści za pomocą narzędzi komentowania, polubienia itp.

 

3. Konto Użytkownika publicznego

Konto użytkownika to wydzielona część Serwisu. Poprzez logowanie na swoje konto, użytkownik może realizować funkcjonalności tymczasowego zapisywania i przeglądania wybranych treści przed wysłaniem ich do publikacji na stronie publicznej systemu kMAP.

System kMAP nie prezentuje żadnych danych identyfikacji użytkownika w części publicznej, jak i części wewnętrznej dostępnej dla użytkowników Organizacji.

3.1. Konto Użytkownika publicznego dostępne jest poprzez wykonanie jednej z trzech czynności.

3.1.1. Zalogowanie poprzez serwis społecznościowy Facebook. Wyrażenie zgód podczas logowania tego typu jest dobrowolne i niezależne od Operatora systemu. Operator systemu przechowuje dane o identyfikatorze użytkownika w serwisie Facebook oraz jego imię i nazwisko.

3.1.2. Zalogowanie przez konto Google. Wyrażenie zgód podczas logowania tego typu jest dobrowolne i niezależne od Operatora systemu. Operator systemu przechowuje dane o adresie poczty elektronicznej w systemie Gmail oraz imię i nazwisko użytkownika przypisane do tego konta).

3.2.3. Użytkownik publiczny może dobrowolnie dokonać rejestracji w serwisie kMAP.pl w celu założenia konta użytkownika poprzez formularz rejestracyjny na stronie https://kmap.pl/login.

3.3. Podczas rejestracji niezbędne jest podanie adresu poczty elektronicznej (email). Wszystkie dane podane w trakcie rejestracji są przechowywane przez Operatora systemu.

3.4. Dostęp do pozostałych funkcjonalności systemu, nie wymaga rejestracji i logowania w Serwisie.

3.5 Użytkownik w każdej chwili ma prawo zażądać usunięcia jego danych osobowych z systemu. W momencie realizacji żądania wszystkie dane osobowe zostaną trwale usunięte a dokonane przez niego wpisy zostaną zanonimizowane, jednak nadal będą przetwarzane w serwisie. Żądania tego można dokonać elektronicznie, wysyłając wiadomość na adres

 

4. Moderacja

4.1. Wszystkie treści wprowadzone przez użytkowników publicznych (zarówno zalogowanych jaki i bez logowania) podlegają weryfikacji przed ich upublicznieniem w Serwisie.

4.2. Za moderownie treści odpowiedzialne są Organizacje przeprowadzające konsultacje.

 

5. Postanowienia końcowe

5.1 Fundacja Stabilo ani Operator Systemu nie ponoszą odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez użytkownika adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.

5.2. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

5.3. Informacje na temat obsługi systemu dostępne są pod adresem http://pomoc.kmap.pl/

 

6. Dane osobowe

6.1. Administratorem danych osobowych użytkowników uzyskanych przy rejestracji użytkownika lub logowaniu poprzez serwisy Facebook oraz Google (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, identyfikator użytkownika w serwisie Facebook) jest Operator sytemu, Geofabryka Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.

6.2 Dane osobowe podane przy zakładaniu konta przetwarzane będą w celach:

- realizacji dostępu do konta użytkownika, którego funkcjonalność opisano w rodz. 3 Regulaminu,

- statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

6.3. Operator sytemu nie przekazuje danych osobowych Użytkowników publicznych innym podmiotom.

6.4. Użytkownikowi publicznemu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), Stawki 2.

6.5. Administrator danych osobowych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

7. Pliki cookies

7.1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

7.2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika publicznego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

7.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator serwisu Geofabryka Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Prosta 19/5, NIP: 956-231-02-42.

7.4. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych oraz utrzymania sesji Użytkownika publicznego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik ten nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

7.5 Operator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies, jakich może dokonać Użytkownik publiczny, mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

Toruń, dnia 22 listopada 2019 r.